Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Thanh Lý Phong Hải cam kết những thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật tối đa, không cung cấp cho bất cứ bên thứ ba nào.

Chúng tôi cũng lưu trữ thông tin với mục đích phản hồi theo yêu cầu và đưa ra những gợi ý sản phẩm phù hợp cho khách hàng khi mua sắm tại Hàng Thanh Lý Phong Hải.

Chúng tôi sử dụng Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin khách hàng. Chúng tôi cảm kết không tiết lộ thông tin khách hàng, không bán hoặc chia sẻ.

Thanh Lý Phong Hải luôn quan tâm đến quyền lợi của khách hàng, mọi góp ý, thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ đến:

Điện Thoại: 0918.070.636 – 0937.486.339

Email: Muabanghecu@gmail.com