Chính Sách Thanh Toán

Quý Khách Thanh Toán Bằng Tiền Mặt Hoặc Có Thể Chuyển Khoản Ngân Hàng Với Các Số TK Và Ngân Hàng Mà Quý Khách Yêu Câu.