Hoạt động Công ty

Tổng hợp những video, bài viết xuất nhập kho, vận chuyển, setup bàn ghế, mua bán nội thất cũ,… và các hoạt động khác của Thanh Lý Phong Hải với mục đích khẳng định thương hiệu.